65130 - Ακούς φως

Ν. Λυγερός

Ακούς φως
με το Requiem
του Mozart
και δεν πρέπει
να το ξεχάσεις
από την πρώτη
στιγμή
έως την τελευταία
γιατί αυτός
είναι ο στόχος
και τίποτα
λιγότερο
επειδή
δεν υπάρχει
κανένας
συμβιβασμός.