65134 - Να αναρωτηθείς

Ν. Λυγερός

Να αναρωτηθείς
αν το χειρότερο
είναι
ο ανήθικος
που παλεύει
ενάντια
στις αξίες
ή ο αήθης
που δεν ξέρει
και αγνοεί
ότι υπάρχουν
αξίες
και λειτουργεί
μόνο
με τεχνητές
αρχές.