65135 - Ο κρυπτικός

Ν. Λυγερός

Ο κρυπτικός
χαμαιλέοντας
ήταν αυτός
που κατάφερε
μέσω κωδικοποιημένης
μουσικής
να περάσει
το μήνυμα
της ύπαρξης
του μετασυστήματος
για να έχουν
οι χαμαιλέοντες
τη δυνατότητα
μέσω αυτού
να αντεπιτεθούν
στο σύστημα
της βαρβαρότητας.