65136 - Οι σκοτεινοί αιώνες

Ν. Λυγερός

Οι σκοτεινοί αιώνες
αφορούν
την περίοδο
που αρχίζει
μετά το τέλος
της μυκηναϊκής
και τελειώνει
πριν
την αρχή
της αρχαϊκής
γιατί
υπάρχει
ακόμα
ένα κενό
που πρέπει
να συμπληρωθεί.