65156 - Οι κοινωνίες του κενού

Ν. Λυγερός

Οι κοινωνίες του κενού
δεν δίνουν
σημασία
ούτε στα αρχαία
νομίσματα
ενώ είναι
αντικειμενικά
κομμάτια
της βαθιάς
ιστορίας
της Ανθρωπότητας
αλλά μπορεί
να είναι
και ο λόγος
της αδιαφορίας.