65159 - Η ανακατασκευή

Ν. Λυγερός

Η ανακατασκευή
δεν είναι απλώς
μια σύμβαση
αλλά
μια χρονική
προσπάθεια
να δοθεί
μια μνήμη
που θα είχε
ξεχάσει
το σκοτεινό
και θα είχε
καταλήξει
στο σκοτάδι
αν δεν είχε
έρθει
το φως.