65160 - Η μελέτη

Ν. Λυγερός

Η μελέτη
της Αγίας Γραφής
ξεκίνησε
στο Λυγερείο
πολύ πιο πριν
από το σχολείο
λόγω ανάγκης
για την εξέλιξη
αλλά και τη μνήμη
που δεν πρέπει
να χαθεί
λόγω έλλειψης
συνείδησης
για την ουσία
του έργου
του φωτός.