65162 - Οι σπάνιοι

Ν. Λυγερός

Οι σπάνιοι
δεν είναι
απαραίτητα
μόνοι
επειδή
το έργο τους
είναι διαχρονικό
που αγγίζει
περισσότερους
από όσους είναι
τα άτομα
της κοινωνίας
μιας εποχής
που είναι
περιορισμένη
εκ φύσης.