65163 - Για να υπάρχει

Ν. Λυγερός

Για να υπάρχει
φως
πρέπει
κάποιος
να δημιουργεί
τη συνέχεια
ακόμα
κι αν είναι
το ανάλογο
από ένα
πολύτιμο
ξύλο
που θέλει
να επιτρέψει
τη ζωή
του έργου.