65165 - Η συμπαράσταση

Ν. Λυγερός

Η συμπαράσταση
της κιθάρας
παράγει
μικρά θαύματα
εκεί
όπου κανείς
άλλος
δεν έβλεπε
μονοπάτι
επίλυσης
ενός ανθρώπινου
προβλήματος
που τελικά
γίνεται
μοτίβο
απελευθέρωσης.