65168 - Αν δεν μελετήσεις

Ν. Λυγερός

Αν δεν μελετήσεις
την ιστορία
της Αυτοκρατορίας
του Κέντρου
δεν μπορείς
να καταλάβεις
το σκεπτικό
του απαγορευμένου,
το δόγμα
της ιδεολογίας
και τη στρατηγική
των τριών
πολέμων
που αναπτύσσεται
λόγω επεκτατισμού.