65169 - Η απαγορευμένη πόλη

Ν. Λυγερός

Η απαγορευμένη πόλη
δεν είναι μόνο
η μνήμη
του δεκάτου πέμπτου
αιώνα
αποτελεί
και ένα σύμβολο
για το πώς
κατασκευάστηκε
η Αυτοκρατορία
του Κέντρου
αλλά και πώς λειτουργεί
ένα σύστημα
που παραμένει
μία κλειστή
δομή.