65176 - Αρχίσαμε την μελέτη

Ν. Λυγερός

Αρχίσαμε την μελέτη
της νέας αποστολής
στη Γερμανία
με το Μουσείο
Καραθεοδωρή
για να συνεχίσουμε
τη συλλογή
των δεδομένων
στην Ευρώπη
για τον εμπλουτισμό
της κύριας
πηγής
αναφοράς
του μεγάλου
διανοούμενου
του XX αιώνα.