65180 - Από τη στιγμή

Ν. Λυγερός

Από τη στιγμή
που η Κίνα
είναι μόνιμο μέλος
του Συμβουλίου Ασφαλείας
είναι καλό
να ξέρεις
τα δεδομένα της
σε επίπεδο
τοποστρατηγικής
και χρονοστρατηγικής
για να καταλάβεις
τη συμπεριφορά της
με τον υπόλοιπο
κόσμο
τώρα
και στο μέλλον.