65181 - Τα μόνιμα μέλη

Ν. Λυγερός

Τα μόνιμα μέλη
του Συμβουλίου
Ασφαλείας
αποτελούν
απεικόνιση
της δομής
του Ψυχρού
Πολέμου
που σιγά σιγά
περνά
στο επόμενο
στάδιο
λόγω
της επιθετικής
προσέγγισης
της νέας
στρατηγικής
της Κίνας.