65183 - Πολλοί αθώοι

Ν. Λυγερός

Πολλοί αθώοι
δεν βλέπουν
ότι ο κομμουνισμός
της Κίνας
είναι κατά πολύ
χειρότερος
από τη Σοβιετική
Ένωση
που ποτέ
δεν τόλμησε
να φτάσει
σε αυτό
το επίπεδο
χωρίς
ενοχές
ούτε
τύψεις.