65186 - Στην ιστορία

Ν. Λυγερός

Στην ιστορία
της Κίνας
όταν ακούς
για την ενοποίηση
των βασιλείων
και τη δημιουργία
της αυτοκρατορίας
να ξέρεις
ότι πρόκειται
για τεχνική
γενοκτονίας
που δεν αφήνει
καμιά άλλη
επιλογή
από το να προσκυνήσουν
τον πιο ισχυρό
εχθρό τους.