65187 - Ο εμφύλιος πόλεμος

Ν. Λυγερός

Ο εμφύλιος πόλεμος
που ξεκίνησε
το 1927
σταμάτησε
μόνο λόγω
του πολέμου
με την Ιαπωνία
ο οποίος
επειδή τελείωσε
το 1945
έδωσε
την ευκαιρία
να συνεχίσει
αυτό
που κατέληξε
στο 1949.