65188 - Η Ταϊβάν

Ν. Λυγερός

Η Ταϊβάν
από μία δικτατορία
μεταμορφώθηκε
σε μία χώρα
από τις πιο
δημοκρατικές
του κόσμου
έτσι αποτελεί
παράδειγμα
προς μίμηση
ακόμα
και για τους ίδιους
Κινέζους
της ηπειρωτικής
Κίνας
και γι’ αυτό είναι
επικίνδυνη.