65190 - Ήδη από το 1950

Ν. Λυγερός

Ήδη από το 1950
η Κίνα
είχε επιτεθεί
στρατιωτικά
στο Θιβέτ
και αυτό
το έγκλημα
το διέπραξε
χωρίς
τύψεις
και καταπάτησε
χωρίς ενοχές
τους μοναχούς
και τα μοναστήρια
μέσω
βαρβαρότητας.