65192 - Το μεγάλο άλμα

Ν. Λυγερός

Το μεγάλο άλμα
της Κίνας
στον τομέα
της οικονομίας
προκάλεσε
εκατομμύρια
θανάτους
γιατί
οι άνθρωποι
δεν μπόρεσαν
να προσαρμοστούν
σε αυτά
τα νέα
δεδομένα
που επιβλήθηκαν.