65193 - Ο στόχος

Ν. Λυγερός

Ο στόχος
ο κυριαρχικός
της Κίνας
δεν είναι
η επέκταση
του συστήματός της
αλλά
η προστασία
της ιδεολογίας
από την κριτική
του υπόλοιπου
κόσμου
και ειδικά
από τα κράτη
τα πιο
δημοκρατικά.