65195 - Οι αποστολές

Ν. Λυγερός

Οι αποστολές
επιτρέπουν
την ενίσχυση
των ανθρώπων μας
όπου κι αν βρίσκονται
ακόμα
και στο παρελθόν
αφού
τα αρχεία
δίνουν
πρόσβαση
στην ουσία
που άλλοι
ξεχνούν
γιατί
θέλουν
μόνο
το παρόν.