65198 - Την ώρα

Ν. Λυγερός

Την ώρα
του μαθήματος
όταν είναι
παραγωγικό
μπορούμε
να επινοήσουμε
νέα παίγνια
της έξυπνης
παιδείας
αρκεί
μετά
να υλοποιηθούν
με υλικά
που σέβονται
τους ανθρώπους
και τη φύση.