65199 - Ο ρόλος μας

Ν. Λυγερός

Ο ρόλος μας
είναι πάντα
να αναλύουμε
τα δεδομένα
με τρόπο
στρατηγικό
για να δούμε
την ουσία
πέρα
από την επικαιρότητα
δίχως βέβαια
να σπαταλούμε
χρόνο
για την παραγωγή
του αναγκαίου
έργου.