65200 - Η υπερστήριξη

Ν. Λυγερός

Η υπερστήριξη
είναι αναγκαία
στους ανθρώπους
που πιστεύουν
στο έργο
που διατελούν
επειδή
έχουν θυσιάσει
την ίδια τους
τη ζωή
για να βοηθήσουν
άλλους
μεγάλους
ανθρώπους
της Ανθρωπότητας.