65215 - Τα δέκα δάκτυλα

Ν. Λυγερός

Τα δέκα δάκτυλα
λειτουργούν
μαζί
για να φτιάξουν
τα δυο χέρια
της προσευχής
κι έτσι
αποκτούν
ένα νόημα
υπερβατικό
που δεν θα είχαν
χωρίς πίστη
γι’ αυτό
μάθε το
στους πιο
μικρούς
για να ξέρουν.