65216 - Οι μικροί Quasimodo

Ν. Λυγερός

Οι μικροί Quasimodo
είναι τα κομμάτια
του puzzle
που είναι
άσχημα
και άμορφα
αλλά έχουν
την ανθρωπιά
που κουβαλά
μέσα της
την ομορφιά
της όλης
εικόνας
που είναι
ο Καθεδρικός Ναός.