65218 - Οι εκλεκτοί

Ν. Λυγερός

Οι εκλεκτοί
εύκολα
μπορούν
να γίνουν
στόχοι
από τη μάζα
όταν αυτή
είναι χειραγωγημένη
από το σύστημα
που δεν αποδέχεται
τις διαφορές
γιατί θέλει
μόνο
σκλάβους
και να είναι
ελεγχόμενοι.