65219 - Η κατάδυση

Ν. Λυγερός

Η κατάδυση
στο παρελθόν
είναι θεαματική
για το μέγεθος
των γνώσεων
που αποκτάς
για να μάθεις
τα βασικά
της δομής
του έργου
που διασχίζει
τον χρόνο
για να δείξει
που υπάρχει
η ανάγκη
δικαιοσύνης
και δικαίωσης.