65220 - Οι αθάνατοι εφήμεροι

Ν. Λυγερός

Οι αθάνατοι εφήμεροι
είναι αυτοί
που δεν αφήνουν
ποτέ
τη σκυτάλη
του αγώνα
ενάντια
στο σύστημα
της βαρβαρότητας
ακόμα
κι αν ο καθένας
πρέπει
να θυσιαστεί
για να μη χαθεί
το μέλλον
της Ανθρωπότητας.