65223 - Έξι μήνες

Ν. Λυγερός

Έξι μήνες
το επαναστατικό
κλαρίνο
ενισχύει
τη Διδασκαλία
με την πρόσβαση
που δίνει
στο όμορφο
της μουσικής
ακόμα
και μέσα
στην αδιαφορία
λόγω έλλειψης
γνώσεων
και βαθιάς
κατανόησης.