65224 - Χάρη στο κλαρίνο

Ν. Λυγερός

Χάρη στο κλαρίνο
υπάρχουν
περισσότερες
από εκατό
συνθέσεις
σε έξι μήνες
για να ζήσει
και αυτός
ο ήχος
μέσα
στη μνήμη
του αναγκαίου
έργου
για τη συνέχεια
της μουσικής
χωρίς
συμβιβασμούς.