65225 - Βλέπεις

Ν. Λυγερός

Βλέπεις
τις εικόνες
της μουσικής
χάρη
στα όργανα
που αλλάζουν
συνεχώς
στα ίδια
χέρια
για να εμπλουτιστεί
ο ήχος
που αγγίζει
τις ψυχές
των ανθρώπων
που προσέχουν
την ουσία.