65226 - 600 συνθέσεις

Ν. Λυγερός

600 συνθέσεις
και ερμηνείες
γεννήθηκαν
από την ανάγκη
έκφρασης
της ουσίας
στον χρόνο
της μουσικής
για να υπάρξει
αυτός ο πλούτος
των οργάνων
που συντονίζονται
εντός
της σκέψης
και της μνήμης
μέσω
του κώδικα.