65229 - Άνηθος

Ν. Λυγερός

Άνηθος
μέσα σου
δίνει
την ομορφιά
της φύσης
στην οποία
ανήκει
το σώμα
που λούζει
ο ήλιος
της ζέστης
και το χάδι
του φωτός
κι έτσι
μυρίζεις
το άνοιγμα
του έργου.