65230 - Με το άνοιγμα

Ν. Λυγερός

Με το άνοιγμα
του δώρου
απολαμβάνεις
τη φύση
αφού
οι στάλες φωτός
γεμίζουν
το είναι σου
με τον ήχο
της μουσικής
που δεν σταματά
σαν το κάρμα
πριν
αγγίξει
με πάθος
το νιρβάνα.