65233 - Η ουσία της συμφωνίας

Ν. Λυγερός

Η ουσία της συμφωνίας
δεν είναι μόνο
εξοπλιστική
και στρατιωτική
είναι πρώτα απ’ όλα
στρατηγική
και αυτό σημαίνει
ότι είναι
ακόμα πιο σημαντική
για το μέλλον
όμως οι έμπρακτες
αποφάσεις
παίζουν
και αυτές
τον ρόλο τους
για την αντιμετώπιση
των εχθρών.