65235 - Ήδη η κλίμακα

Ν. Λυγερός

Ήδη η κλίμακα
δίνει το ύφος
που θα έχει
το κομμάτι
στο τσέλο
γιατί είναι
προετοιμασία
και προθέρμανση
επί της ουσίας
αφού τα δάκτυλα
τοποθετούνται
εκεί
που θα παίξουν
τον ρόλο τους
με ακρίβεια
που γίνεται
ανθρώπινη.