65239 - Η Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Η Ελλάδα
με τη συμφωνία
αποδεικνύει
ότι είναι
έμπιστος παίκτης
για την περιοχή
που ανήκει
στο Rimland
και αυτό
σημαίνει
ότι αποτελεί
στοιχείο
υψηλής
στρατηγικής
για τη συνέχεια
και την εξέλιξη.