65240 - Τα πυρηνικά υποσυστήματα

Ν. Λυγερός

Τα πυρηνικά υποσυστήματα
αποτελούν
μεταξύ τους
ένα δικτυο
που είναι
πιο ανθεκτικό
για να υποστηρίξει
την υπερδομή
και τις δράσεις της
σε επίπεδο
υψηλής
στρατηγικής
για να αμυνθεί
αποτελεσματικά
στις επιθέσεις.