65241 - Η αμοιβαία συμφωνία

Ν. Λυγερός

Η αμοιβαία συμφωνία
δεν λειτουργεί
μόνο
ως υποσύστημα
έχει
και αυτή
απαιτήσεις
που είναι
συμμετρικές
και αυτό
αποδεικνύει
ότι μιλούμε
πραγματικά
για κοινό
έργο.