65242 - Αν φανταστείς

Ν. Λυγερός

Αν φανταστείς
το ίδιο κομμάτι
με τρία
διαφορετικά
όργανα
που δεν ανήκουν
στο ίδιο πλαίσιο
θα καταλάβεις
ότι υπάρχει
ένα βάθος
που δεν είναι
μόνο θέμα
δακτυλισμών
αλλά
και
πλαστικότητας
εγκεφάλου.