65244 - Ο πολιτισμός

Ν. Λυγερός

Ο πολιτισμός
είναι μία αξία
που πρέπει
να προστατεύουμε
χωρίς κανένα
συμβιβασμό
γιατί είναι
η έννοια
που προσεγγίζει
πιο πιστά
τη βαθύτερη
της Ανθρωπότητας
που δικαιολογεί
την ύπαρξή μας
και δίνει
νόημα
στη ζωή μας.