65273 - Ένας αγώνας

Ν. Λυγερός

Ένας αγώνας
ακόμα
κι αν είναι
δίκαιος
πρέπει
να γίνεται
στο σωστό
πλαίσιο
χωρίς
να καταπατά
μικρούς
ανθρώπους
που είναι
αθώοι
και πρέπει
να προστατεύονται.