65285 - Ο συστηματικός αιώνας

Ν. Λυγερός

Ο συστηματικός αιώνας
είναι το σύμβολο
της καταπάτησης
των δικαιωμάτων
της διαφοράς
σε μια κοινωνία
όπου επιτρέπεται
αποκλειστικά
η ομαλότητα
και η ομοιομορφία
γιατί
κάθε απόκλιση
είναι απαγορευμένη
από το ίδιο
το σύστημα
της εξουσίας.