65286 - Στη Βιοηθική

Ν. Λυγερός

Στη Βιοηθική
η διαφορά
μεταξύ
διάγνωσης
και θεραπείας
προκαλεί
την ανάγκη
της ηθικής
για να βρεθεί
λύση
εκεί όπου η βιολογία
δεν έχει
ακόμα
τρόπο
επίλυσης
των ανθρωπίνων
προβλημάτων.