65288 - Η αποδοχή της διαφοράς

Ν. Λυγερός

Η αποδοχή της διαφοράς
είναι πιο δημοκρατική
από την πρόοδο
και γι’ αυτό
είναι σημαντικό
να δώσεις
έμφαση
σε αυτό
το στοιχείο
αν πραγματικά
ανήκεις
στην Ανθρωπότητα
και δεν είσαι
εγκλωβισμένος
μέσα
στο κοινωνικό
πλαίσιο.