65290 - Δυσκολευόμαστε

Ν. Λυγερός

Δυσκολευόμαστε
να πούμε
με ξεκάθαρο
τρόπο
ότι η καταπάτηση
ενάντια
των μικρών ανθρώπων
που πετούσε
στον Καιάδα
η Αρχαία Σπάρτη
ήταν
μία πράξη
βαρβαρότητας
γιατί δεν υπήρχε
αποδοχή
της διαφοράς
και της αδυναμίας.