65291 - Το θεώρημα κεντρικού ορίου

Ν. Λυγερός

Το θεώρημα κεντρικού ορίου
είναι θεμελιακό
και έχει
πολλές εφαρμογές
ακόμα
και σε τομείς
που δεν μπορείς
να φανταστείς
εκτός
αν μελετάς
έργο
επιστημονικής
φαντασίας
γιατί τότε
θα δεις
το εξωπραγματικό.